Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako dokument wymagany do legalizacji samowoli budowlanej

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako dokument wymagany do legalizacji samowoli budowlanej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466