Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091