Czy wpis każdego ostrzeżenia wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Marcin Zięba
Autor jest adwokatem Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz doktorem nauk prawnych, w specjalności prawo cywilne.
DOI: 10.32027/NIER.22.7.3
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3488