Czy ustalenie określonej liczby miejsc parkingowych dla inwestycji budowlanej powinno być dokonane w decyzji o warunkach zabudowy?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2959