Czy naruszenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożonego w pozwoleniu na budowę skutkuje karą pieniężną?

Czy naruszenie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożonego w pozwoleniu na budowę skutkuje karą pieniężną?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091