Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 3578