Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 3315