Cesja praw z umowy przedwstępnej korzysta z tej samej stawki VAT i zwolnień, co dostawa nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 3056