Cesja praw z umowy przedwstępnej korzysta z tej samej stawki VAT i zwolnień, co dostawa nieruchomości

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091