Błędy w sposobie określania wskaźników zabudowy w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602