Badanie prawne nieruchomości nabywanej w celu zabudowy. Cz. V – aspekty środowiskowe

Klaudia Skubiszak
aplikantka radcowska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k., w swojej praktyce koncentruje się na krajowym i unijnym prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności regulacjach dotyczących gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej; zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz badaniem przedsiębiorstw pod kątem wymagań prawnośrodowiskowych
Daniel Chojnacki
radca prawny, Partner, kierujący pracami Zespołu Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k., wykładowca na aplikacji radcowskiej (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), autor i współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska
DOI: 10.32027/NIER.23.4.5
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602