Atrakcyjność inwestowania na rynku nieruchomości turystycznych w Albanii

Adrian Tymiński
student kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
Elżbieta Gołąbeska
adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
DOI: 10.32027/NIER.22.5.9
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2022
Liczba tekstów: 3395