Aspekty podatkowe obrotu prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151