aki plan, taka wartość – trudny związek prawa miejscowego z wartością nieruchomości, cz. II – ujęcie prawne

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3140