Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Spór o nocny hałas

Do sąsiedzkiego sporu dotyczącego nocnego hałasu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej doszło pomiędzy prowadzącymi firmę, a mieszkańcami domu obok. 

Coraz więcej roszczeń od późnych przesiedleńców

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa postulat Stowarzyszenia „Partia Nostra” dotyczący rozszerzenia grupy podmiotów mogących domagać się zwrotu niegdyś posiadanych nieruchomości lub adekwatnego...

Czy prace rozbiórkowe to roboty budowlane?

Wyrokiem Sądu Najwyższego zakończył się spór dotyczący rozliczeń należnych podwykonawcom za wykonane roboty budowlane przy jednoczesnej niewypłacalności głównego inwestora.

„Bezpłatnie” a „nieodpłatnie”

Jedna ze śląskich gmin podejmując uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości, zwróciła na siebie uwagę wojewody. Wątpliwości organu nadzorującego wzbudziło słownictwo użyte przez gminnych urzędników w...

Uprawnienia do eksmisji z lokalu komunalnego

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór o eksmisję pomiędzy gminą a lokatorem, który nie płacił czynszu przez co wypowiedziano mu umowę najmu mieszkania komunalnego. 

Zezwolenie na wycinkę na terenie zabytku

W drugiej połowie stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466