Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Prace nad nowymi warunkami technicznymi

Trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących usytuowania budynków. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim...

Nakaz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Organ ma obowiązek wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w razie kumulatywnego zaistnienia następujących przesłanek:...

Służebność przesyłu [szkolenie]

Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3151