Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Jakim obiektem jest plac zabaw?

Do sądowego sporu z placem zabaw w tle doszło pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, a organami nadzoru budowlanego. 

Prace nad ustawą o REIT-ach

W lutym Rada Mieszkalnictwa pracowała nad zaopiniowaniem założeń do ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości.

Spór o nocny hałas

Do sąsiedzkiego sporu dotyczącego nocnego hałasu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej doszło pomiędzy prowadzącymi firmę, a mieszkańcami domu obok. 

Coraz więcej roszczeń od późnych przesiedleńców

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa postulat Stowarzyszenia „Partia Nostra” dotyczący rozszerzenia grupy podmiotów mogących domagać się zwrotu niegdyś posiadanych nieruchomości lub adekwatnego...

Czy prace rozbiórkowe to roboty budowlane?

Wyrokiem Sądu Najwyższego zakończył się spór dotyczący rozliczeń należnych podwykonawcom za wykonane roboty budowlane przy jednoczesnej niewypłacalności głównego inwestora.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2021
Liczba tekstów: 3300