Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Bezwzględna rozbiórka zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepis nakazujący bezwzględną rozbiórkę samowoli budowlanej nie narusza Konstytucji, lecz służy ochronie porządku publicznego, środowiska oraz wolności i praw...

Wywłaszczenie na cele obronne

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wywłaszczając nieruchomość na cele obronności państwa, należało je wykazać, a nie tylko posługiwać się ogólnym określeniem.

Służbowe mieszkanko - dla VIP-ów

W dniu 13 kwietnia 2002 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące najmu mieszkań przez osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe, będących w dyspozycji szefa Kancelarii Prezesa...

Lex specjalis derogat legi generali

W uchwale z 27.2.2002 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że prawną podstawą domagania się wykupu nieruchomości jest art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie art. 231 § 2 KC.

Zmiana statusu mieszkania spółdzielczego

Osoby, które przed 24. 4. 2001 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z 15. 12. 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i wprowadzonej przez nią zmiany art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o...

Przejęcie nieruchomości bez złożenia rękojmi

Sąd Najwyższy stwierdził, że wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości na podstawie art. 984 § 2 KPC bez złożenia rękojmi nie spełnia warunków formalnych, co uzasadnia zastosowanie art. 130 KPC w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 3315