Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Projekt zmian w prawie budowlanym

Przygotowywany jest projekt zmian w prawie budowlanym. Istotną dla inwestorów zmianą jest ograniczenie udziału stron postępowania odwoławczego do bezpośrednich sąsiadów: właścicieli i zarządców....

Akt notarialny to dokument urzędowy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż do przychodów za dany rok podatnik musi zaliczyć całą, wynikającą z aktu notarialnego, kwotę otrzymaną z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Podział nieruchomości zgodny z planem miejscowym

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym wskutek rewizji nadzwyczajnej prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził, że projekt podziału nieruchomości musi być zaopiniowany pod względem zgodności z...

Bezwzględna rozbiórka zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepis nakazujący bezwzględną rozbiórkę samowoli budowlanej nie narusza Konstytucji, lecz służy ochronie porządku publicznego, środowiska oraz wolności i praw...

Wywłaszczenie na cele obronne

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wywłaszczając nieruchomość na cele obronności państwa, należało je wykazać, a nie tylko posługiwać się ogólnym określeniem.

Służbowe mieszkanko - dla VIP-ów

W dniu 13 kwietnia 2002 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące najmu mieszkań przez osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe, będących w dyspozycji szefa Kancelarii Prezesa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2021
Liczba tekstów: 3300