Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Zagospodarowanie terenu dla zabytku

Sąd Najwyższy uznał, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zabytkowego wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pełnomocnictwo rodzajowe

W wyroku z 15.10.2002 r. Sąd Najwyższy uznał, że dla podjęcia uchwały we wspólnocie mieszkaniowej, na mocy której podczas głosowania w określonej sprawie na jednego właściciela przypadać będzie jeden...

Lepsza kontrola materiałów budowlanych

1.1.2003 r. wejdzie w życie ustawa o systemie oceny zgodności, na mocy której prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pomocniczo: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, prezes...

Nowy system sądownictwa

Prezydent podpisał trzy ustawy: prawo o ustroju sądów administracyjnych, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy wprowadzające. W nowym systemie sądownictwo administracyjne będzie...

Nowe zasady dla banków hipotecznych

Od 9.9.2002 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zakłada się, że doprowadzi ona do zwiększenia roli banków hipotecznych w finansowaniu budownictwa...

Gwarancja płatności budowlanych

Do Sejmu trafił projekt ustawy o gwarancji płatności budowlanych. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlanych, wykonawca mógłby zażądać udzielenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3129