Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Uzasadnione ograniczenia w dostępie do zawodu

Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej, stwierdził, że przepisy nakazujące osobom wykonującym zawód rzeczoznawcy majątkowego uzupełnienie kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień...

Nowe zasady rozliczenia dochodów z najmu

1.1.2003 r. weszły w życie dwie ustawy z 27.7.2002 r.: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw oraz o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od...

NSA o reprywatyzacji

W wyroku z 21.10.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że postępowaniem reprywatyzacyjnym mogą być objęte tylko sprawy zakończone formalną decyzją, gdyż nie można unieważnić aktu, którego...

Zachwiana równowaga wynajmujący - najemca

Trybunał Konstytucyjny orzekając w pełnym składzie stwierdził, że zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów ograniczenia możliwości podwyższania czynszu za najem mieszkań są niezgodne z Konstytucją.

Kolejna próba ratowania budownictwa

W dniu 8 października br. sejmowa komisja przyjęła rządowy projekt ustawy o kredytach mieszkaniowych. Założeniem projektu jest umożliwienie osobom, które chcą zaciągnąć kredyt na budowę domu, zakup...

Obowiązek rekultywacji gleby

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby, nakładające na władającego nieruchomością obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów. Nowe przepisy będą...

Balkon częścią składową lokalu

W wyroku z 3.10.2002 r. Sąd Najwyższy uznał, że balkon, jeśli mieszkanie jest odrębną nieruchomością, stanowi część składową tego lokum. Koszty koniecznego remontu obciążają więc właściciela, a nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3129