Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Zwrot lasu na rzecz Kościoła

 Sąd Najwyższy orzekł, że art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi przepisu...

Zalegalizowanie nadbudowy domu

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie przepisów, jakie powinny być zastosowane w stosunku do robót budowlanych zakończonych przed wejściem w życie ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo...

Zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego

Czy wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności? Z takim zagadnieniem...

Służebność przesyłu a drogi powiatowe

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór o ustanowienie służebności przesyłu. Wnioskodawcą w powyższym zakresie był powiat słupecki, którego władze chciały uregulować kwestię gazociągu biegnącego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 3315