Nieruchomości / Aktualności / Prawo

Pełna swoboda przy wyborze rzeczoznawcy majątkowego

Istotny dla rzeczoznawców majątkowych i inwestorów wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Łodzi (z 12.6.2018 r., X GC 817/16). Przedmiotem sporu był właśnie wybór eksperta, który miał sporządzić operat...

Służebność przesyłu - kluczowe problemy prawne

Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3172