Nieruchomości / Aktualności

Akt notarialny to dokument urzędowy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż do przychodów za dany rok podatnik musi zaliczyć całą, wynikającą z aktu notarialnego, kwotę otrzymaną z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Samowole budowlane w liczbach

Wśród 8,2 tys. spraw budowlanych, jakie wpłynęły do NSA w roku 2001, oraz wśród 12 tys. pozostałych jeszcze do rozpatrzenia dominowały skargi na nakazy rozbiórki samowoli budowlanych.

Fiskus bez prawa ingerencji w stosunki małżeńskie

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że fiskus nie może zmieniać stosunków majątkowych w małżeństwie sprzedającym nieruchomość tylko po to, aby jednemu z małżonków wymierzyć podatek od sprzedaży...

Państwo musi dbać o należne mu podatki

W dniu 16.4.2002 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, uzależniający sprzedaż przez spadkobiercę odziedziczonego majątku od rozliczenia się...

Podział nieruchomości zgodny z planem miejscowym

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym wskutek rewizji nadzwyczajnej prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził, że projekt podziału nieruchomości musi być zaopiniowany pod względem zgodności z...

Bezwzględna rozbiórka zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepis nakazujący bezwzględną rozbiórkę samowoli budowlanej nie narusza Konstytucji, lecz służy ochronie porządku publicznego, środowiska oraz wolności i praw...

Wywłaszczenie na cele obronne

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wywłaszczając nieruchomość na cele obronności państwa, należało je wykazać, a nie tylko posługiwać się ogólnym określeniem.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533