Nieruchomości / Aktualności

Zmiany w podatku VAT w 2003 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zasadniczą zmianą jest to, iż począwszy od 1.1.2003 r. „mali” podatnicy będą mogli wybrać dłuższy, 3-miesięczny...

Kiedy faktura, a kiedy akt notarialny

Sąd Najwyższy orzekł, że wystawiona przed sprzedażą nieruchomości faktura VAT jest podstawą do odliczenia podatku. Liczy się bowiem fakt dokonania czynności prawnej, a nie to, że udokumentowano ją...

Projekt zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów

W dniu 9.7.2002 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, które projekt przygotowało, ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie...

Nowe zasady dla banków hipotecznych

5 lipca br. Sejm przyjął cztery poprawki senackie do nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy do prawa Unii Europejskiej.

Preferencyjne kredyty mieszkaniowe

3 lipca br. Rada Ministrów przyjęła, opracowany w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Projekt...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466