Nieruchomości / Aktualności

Komu lokum po zmarłym najemcy

Sąd Najwyższy podjął uchwałę z której wynika, że o tym, czy osoba bliska, która mieszkała z najemcą, przejmie po nim lokum, czy nie, decydują przepisy obowiązujące w tym momencie.

Wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy

Niedawno weszły w życie zmiany Prawa działalności gospodarczej. Przewodnim motywem zmian jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy. Przejawia się to m.in. w tym, że kontrola działalności gospodarczej...

Zmiany w podatku VAT w 2003 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zasadniczą zmianą jest to, iż począwszy od 1.1.2003 r. „mali” podatnicy będą mogli wybrać dłuższy, 3-miesięczny...

Kiedy faktura, a kiedy akt notarialny

Sąd Najwyższy orzekł, że wystawiona przed sprzedażą nieruchomości faktura VAT jest podstawą do odliczenia podatku. Liczy się bowiem fakt dokonania czynności prawnej, a nie to, że udokumentowano ją...

Projekt zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów

W dniu 9.7.2002 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, które projekt przygotowało, ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie...

Nowe zasady dla banków hipotecznych

5 lipca br. Sejm przyjął cztery poprawki senackie do nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy do prawa Unii Europejskiej.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440