Nieruchomości / Aktualności

Nowy system sądownictwa

Prezydent podpisał trzy ustawy: prawo o ustroju sądów administracyjnych, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy wprowadzające. W nowym systemie sądownictwo administracyjne będzie...

Nowe zasady dla banków hipotecznych

Od 9.9.2002 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zakłada się, że doprowadzi ona do zwiększenia roli banków hipotecznych w finansowaniu budownictwa...

KFM - wczoraj, dzisiaj i jutro

Według danych zaprezentowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w pierwszym półroczu tego roku ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielono łącznie 66 kredytów, z czego...

Gwarancja płatności budowlanych

Do Sejmu trafił projekt ustawy o gwarancji płatności budowlanych. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlanych, wykonawca mógłby zażądać udzielenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440