Nieruchomości / Aktualności

Obowiązek rekultywacji gleby

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby, nakładające na władającego nieruchomością obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów. Nowe przepisy będą...

Balkon częścią składową lokalu

W wyroku z 3.10.2002 r. Sąd Najwyższy uznał, że balkon, jeśli mieszkanie jest odrębną nieruchomością, stanowi część składową tego lokum. Koszty koniecznego remontu obciążają więc właściciela, a nie...

Zagospodarowanie terenu dla zabytku

Sąd Najwyższy uznał, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zabytkowego wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pełnomocnictwo rodzajowe

W wyroku z 15.10.2002 r. Sąd Najwyższy uznał, że dla podjęcia uchwały we wspólnocie mieszkaniowej, na mocy której podczas głosowania w określonej sprawie na jednego właściciela przypadać będzie jeden...

Nadal podaż przewyższa popyt

Z raportu przygotowanego przez firmę redNet wynika, że na rynku nieruchomości, mimo zauważalnego ożywienia we wrześniu, nadal podaż znacznie przewyższa popyt.

Lepsza kontrola materiałów budowlanych

1.1.2003 r. wejdzie w życie ustawa o systemie oceny zgodności, na mocy której prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pomocniczo: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, prezes...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440