Nieruchomości / Aktualności

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Sąd Najwyższy uznał, że mimo iż decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości należy w I instancji do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, gmina miejska (której organem jest prezydent...

Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Najistotniejszą zmianą jaką zaproponował Senat, a którą Sejm przyjął, jest obniżenie stałej stopy...

UMiRM nadal funkcjonuje

Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu o 12 miesięcy terminu likwidacji Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Zakłada się, że Urząd ten przestanie istnieć od 1.1.2004 r., a jego kompetencje...

Porządki w wojskowej mieszkaniówce

W ciągu najbliższych trzech lat zakłada się wybudowanie 9 tys. mieszkań dla żołnierzy służby stałej. Będą to służbowe mieszkania funkcyjne, wynajmowane żołnierzom wyłącznie na czas pełnienia służby,...

Uzasadnione ograniczenia w dostępie do zawodu

Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej, stwierdził, że przepisy nakazujące osobom wykonującym zawód rzeczoznawcy majątkowego uzupełnienie kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień...

Krótkie podsumowanie 2002 roku

Przełom lat jest okazją do dokonywania podsumowań i analiz dotyczących roku ubiegłego. Jaki więc był ten 2002 rok?

Nowe zasady rozliczenia dochodów z najmu

1.1.2003 r. weszły w życie dwie ustawy z 27.7.2002 r.: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw oraz o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466