Nieruchomości / Aktualności

Nowe zasady dla banków hipotecznych

Od 9.9.2002 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zakłada się, że doprowadzi ona do zwiększenia roli banków hipotecznych w finansowaniu budownictwa...

KFM - wczoraj, dzisiaj i jutro

Według danych zaprezentowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w pierwszym półroczu tego roku ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielono łącznie 66 kredytów, z czego...

Gwarancja płatności budowlanych

Do Sejmu trafił projekt ustawy o gwarancji płatności budowlanych. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlanych, wykonawca mógłby zażądać udzielenia...

Komu lokum po zmarłym najemcy

Sąd Najwyższy podjął uchwałę z której wynika, że o tym, czy osoba bliska, która mieszkała z najemcą, przejmie po nim lokum, czy nie, decydują przepisy obowiązujące w tym momencie.

Wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy

Niedawno weszły w życie zmiany Prawa działalności gospodarczej. Przewodnim motywem zmian jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy. Przejawia się to m.in. w tym, że kontrola działalności gospodarczej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2022
Liczba tekstów: 3395