Nieruchomości / Aktualności

Gwarantowane prawo pierwokupu

Sąd Najwyższy stwierdził, że dzierżawca ma gwarantowane przez art. 695 KC ustawowe prawo pierwokupu na wypadek sprzedaży nieruchomości, ale tylko jeśli dzierżawa dotyczy nieruchomości rolnej i była...

Monitorowanie rynku nieruchomości

UMiRM przygotował projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym proponuje wprowadzenie do ustawy nowego rozdziału zatytułowanego - „Badanie rynku nieruchomości”.

Ograniczenie dokonywania rozbiórek

Sejm uchwalił nowelizację do prawa budowlanego. Jednym z podstawowych założeń ustawy jest ograniczenie konieczności dokonania rozbiórki samowoli budowlanej.

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po jej wejściu w życie plany zagospodarowania nie będą musiały powstawać dla całego obszaru gminy.

Słaba pozycja nowej ulgi

Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że aby podatnik mógł skorzystać z ulgi związanej ze spłatą odsetek kredytu, inwestycja musi być zakończona przed upływem 3 lat, licząc od końca roku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440