Nieruchomości / Aktualności

Zryczałtowany podatek dochodowy

W parlamencie trwają prace nad rządowym projektem noweli do ustawy z 20.11.2002 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz do niektórych...

Koniec z ulgami mieszkaniowymi

Projekt zmian ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zniesienie wszystkich pozostałych jeszcze ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi na spłatę kredytów zaciągniętych na...

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący spraw członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Zdaniem SN, jeżeli komuś przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, to nie staje się on automatycznie członkiem...

Nowe zasady ochrony zabytków

Sejm uchwalił ustawę o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Po wejściu w życie nowa ustawa zastąpił ustawę z 1962 r. Ustawa wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą ochrona zabytków jest domeną...

Podatek od dochodu z najmu lokalu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że bezpłatne użyczenie lokali musi być obciążone podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mimo że wynajmujący nie otrzymuje czynszu, powinien powiększyć swoje...

Walka o niższe stawki podatku VAT

Zdaniem Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa, planowane podniesienie stawki VAT na materiały budowlane i likwidacja ulgi remontowej może spowodować rozrost szarej strefy oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2022
Liczba tekstów: 3466