Zwykły zarząd majątkiem a działalność gospodarcza

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zwróciła się kobieta, która dostała w darowiźnie od ojca i dziadka udziały we własności dziewięciu działek, w konsekwencji czego stała się ich właścicielką w udziale 5/6 części.


Wszystkie nieruchomości stanowiły część gospodarstwa rolnego, a jedna była zabudowana drewniano-murowaną stodołą, parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym oraz parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Współwłaścicielką działek (w udziale 1/6) była ciotka kobiety, ale współwłasność tę zniesiono, a działka z zabudową została podzielona na dwie części, z których jedna (zabudowana parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-gospodarczym), została przyznana w całości ciotce, a druga (zabudowana drewniano-murowaną stodołą, parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym) została przyznana w całości wnioskodawczyni. Dla opisywanej działki – w związku z ww. postępowaniem o zniesienie współwłasności – założona została księga wieczysta.

W 2016 r. kobieta wydzierżawiła część nieruchomości w celach uprawy rolnej. Umowa o dzierżawę przewidywała wydzierżawienie wydzielonej nieruchomości, a także pięciu innych na czas nieoznaczony (pozostałe 3 działki będące również przedmiotem darowizny jako tereny zalewowe nigdy nie były przedmiotem jakiejkolwiek umowy).

Dwa lata później wnioskodawczyni podjęła działania związane z urządzeniem zjazdu z drogi powiatowej na wydzieloną nieruchomość (na którą dotychczas trzeba było wjeżdżać przez część należącą do ciotki). Zarząd Dróg Powiatowych wyraził zgodę na taką inwestycję. Zjazd został wybudowany i odebrany w 2020 r.

Także w 2018 r. kobieta złożyła wniosek do burmistrza o kolejne podziały wcześniej wydzielonej nieruchomości. W efekcie działka została podzielona na 12 odrębnych nieruchomości, z których część stanowiła drogi dojazdowe do pozostałych. Podziału nieruchomości dokonano zatem tak, by umożliwić sprzedaż lub wynajem poszczególnych działek.

W tym samym roku kobieta zawarła umowę z pośrednikiem, który miał zająć się poszukiwaniem potencjalnych nabywców i negocjowaniem warunków sprzedaży, jednak po 3 latach zmieniła tę firmę na inną. W tym czasie udało się sprzedać dwie nieruchomości, przy czym transakcje wiązały się także z przekazaniem darowizny na rzecz kupujących w postaci udziałów w działkach stanowiących drogi dojazdowe.

Wnioskodawczyni planowała dokonać dalszej sprzedaży poszczególnych, wyodrębnionych działek, przy czym zgodnie z założeniami, sprzedaż ta miała być dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególności nieprowadzących jakiejkolwiek działalności budowlanej lub deweloperskiej. Środki uzyskane z transakcji miały stanowić dla kobiety podstawę utrzymania i rehabilitacji zdrowotnej, ponieważ jest ona osobą niepełnosprawną, schorowaną, po dwóch poważnych operacjach kręgosłupa i oczekującą na kolejne zabiegi chirurgiczne. Sprzedaż przez nią posiadanego majątku, umożliwiał zatem uzyskanie środków pieniężnych niezbędnych na leczenie, rehabilitację i utrzymanie. Jednakże w związku z działaniami wokół sprzedaży nieruchomości kobieta nabrała wątpliwości, czy dokonane lub planowane transakcje sprzedaży działek będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym czy przy sprzedaży majątku prywatnego nie zostanie ona uznana za podatnika podatku od towarów i usług? W jej opinii odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna, bowiem podejmowane przez nią czynności nie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.; dalej: VATU).

Fiskus był jednak innego zdania. W opinii organu fakt, że kobieta wydzierżawiła niektóre nieruchomości pozbawił je charakteru majątku prywatnego. Skarbówka nie zgodziła się także z kobietą, że wszystkie podejmowane przez nią czynności nie miały charakteru profesjonalnego i zakwalifikował je do działań związanych z działalnością gospodarczą.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten w wyroku z 24.3.2022 r. (I SA/Gl 1465/21) uchylił zaskarżoną interpretację. Organ uznał, że wszystkie prowadzone przez kobietę działania mieściły się w zwykłym wykonywaniu prawa własności. Wskazane w toku sprawy fakty nie mogą przesądzać o prowadzeniu przez kobietę działalności w rozumieniu art. 15 ust. 2 VATU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwykły zarząd majątkiem a działalność gospodarcza
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny