Zwrot zabranego mienia

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Towarzystwa Żeglugowego Bergtrans orzekł, że Skarb Państwa i samorząd nie mogą wywodzić praw do nieruchomości z wywłaszczenia dla aparatu bezpieczeństwa (I OSK 1532/06). Na potrzeby aparatu bezpieczeństwa publicznego zabrano pod różnymi pretekstami, głównie w latach 50., wiele nieruchomości. Wyrok NSA stwarza szansę, że znów ich posiadaczami będą prawowici właściciele.

 

W sprawie spór dotyczył gmachu w centrum Gdyni, który pierwotnie należał do norweskiej spółki Bergtrans. Na mocy decyzji ówczesnych władz budynek stał się w 1954 r. własnością Skarbu Państwa na wniosek Kwatermistrzostwa WUBP w Gdańsku, na podstawie dekretu z 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych do realizacji narodowych planów gospodarczych. Przedmiotowy budynek zajmuje obecnie Komenda Miejska Policji w Gdyni. W 2003 r. spółka wystąpiła do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych. Organ nie dopatrzył się jednak rażącego naruszenia prawa przejawiającego się w ocenie spółki w braku związku pomiędzy planami gospodarczymi a działalnością urzędów bezpieczeństwa publicznego oraz w zastosowanej procedurze wywłaszczeniowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki.

 

Innego zdania był NSA. W wyniku skargi kasacyjnej uchylił wyrok WSA, jak i decyzje Ministra, a sprawę przekazał Ministrowi do ponownego rozpatrzenia. W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że celem aparatu bezpieczeństwa nie była realizacja planów społeczno-gospodarczych, lecz ochrona ustroju i walka z wszelką wymierzoną przeciwko niemu działalnością. Orzeczenia wywłaszczeniowe z 1954 r. rażąco naruszały art. 1 dekretu z 1949 r. Skarb Państwa i samorząd nie mogą z nich wywodzić swoich praw do zabranej nieruchomości. Skoro ustawa o kombatantach odbiera uprawnienia poszczególnym byłym pracownikom aparatu bezpieczeństwa publicznego, to nie można stosować innych reguł sprawiedliwości do Skarbu Państwa.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot zabranego mienia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny