Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – wyrok TK opublikowany

A A A

W dniu 9.4.2008 r. w Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.4.2008 r. (K 6/05), który uchylił art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2, art. 229a oraz przejściowy art. 15 wprowadzone nowelizacją z 28.11.2003 r. do ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidujące pewne ograniczenia w możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

 

Trybunał badał zgodność tych przepisów z Konstytucją na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wniosek NSA obejmował tylko dwa pierwsze przepisy).

 

Wyrok Trybunału oznacza, że o zwrot wywłaszczonych nieruchomości mogą ubiegać także użytkownicy wieczyści oraz osoby, na których działkach zrealizowany inny cel publiczny niż ten wynikający z decyzji wywłaszczeniowej. Dotyczy to np. sytuacji, w której komuś odebrano grunt pod budowę drogi, a potem zmieniły się plany i droga nigdy nie powstała. Ponadto o zwrot mogą występować także ci, którym odmówiono zwrotu części nieruchomości z uwagi na fakt, że nie spełniały chociażby jednego z warunków określonych w uchylonym art. 137 ust. 2, tj. możliwość zagospodarowania tej części nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (a jeśli go nie było – z decyzją ustalającą warunki zabudowy), albo część nieruchomości, której zwrotu żądano przylegała do nieruchomości występującego o zwrot.

 

Opublikowanie wyroku TK oznacza, że strona decyzji administracyjnej może wystąpić o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 145a KPA, skargę o wznowienie wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału. O wznowienie występuje się do organu, który jako ostatni wydał decyzję w danym postępowaniu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – wyrok TK opublikowany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny