Zwrot VAT-u w MdM za materiały budowlane

A A A

Ministerstwo Finansów policzyło, jaką kwotę zwrotu podatku VAT za materiały budowlane otrzymali wnioskodawcy w ramach rządowego programu MdM. Przypomnijmy, że według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dodatkowo ustawa dotycząca wsparcia państwa przy zakupie pierwszego lokum, przewiduje także możliwość ubiegania się o taki właśnie zwrot, pod warunkiem, że zakupione materiały budowlane zostaną wykorzystane na potrzebę budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne, albo przebudowy istniejącego już budynku niemieszkalnego. Okazuje się, że z tej możliwości w 2015 r. chciało skorzystać 272 wnioskodawców. Ostatecznie zwrot przyznano 129 z nich.

Przepisy ustawy z 27.9.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi regulują zasady, według jakich możliwe jest ubieganie się o wspomnianą refundację. Zwrot podatku jest możliwy w określonych ustawą limitach i dotyczy on materiałów budowlanych opodatkowanych 22 lub 23% VAT-em, zakupionych do 30.9.2018 r. By móc liczyć na jego wypłatę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do końca roku, w którym właściciel zacznie użytkowanie mieszkania lub domu. Następnie fiskus dokonuje oceny jego zasadności. W ciągu czterech miesięcy organ ten musi postanowić, czy wypłaci wnioskowaną kwotę zwrotu, zmieni jej wysokość poprzez wydanie stosownej decyzji, czy też odmówi refundacji. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii fiskusa, wnioskodawca otrzymuje zwrot gotówki w ciągu 25 dni od daty doręczenia decyzji w powyższym zakresie.

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów danych wynika, że w większości podań rozpatrzonych na korzyść podatników, wypłacona kwota była zgodna z wnioskowaną. Tylko w 31 przypadkach fiskus podjął decyzje o zmianie wysokości zwrotu. Suma, jaką łącznie wypłacono w ramach omawianych zwrotów, opiewała na 690 tys. zł.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot VAT-u w MdM za materiały budowlane
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny