Zwolnienie z podatku od nieruchomości uczelni wyższych

A A A

W dniu 24.3.2003 r. Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęła dwie uchwały, zgodnie z którymi uczelnie wyższe oddające nieruchomości w najem przedsiębiorcy na działalność gospodarczą nie mają obowiązku płacenia w związku z tym podatku od nieruchomości. Fakt, że najemca wykorzystywał je w działalności gospodarczej, nie pozbawia sam przez się szkoły wyższej zwolnienia z podatku od nieruchomości, którego prawną podstawą do końca 2002 r. były art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wedle pierwszego, danina ta nie obejmowała nieruchomości lub ich części zwolnionych „na podstawie odrębnych ustaw”. Do nich należała właśnie ustawa o szkolnictwie wyższym i jej wspomniany przepis mówiący, że „uczelnia jest zwolniona z podatków”.

 

Dla uczelni, które zapłaciły w takiej sytuacji podatek od nieruchomości, uchwały NSA oznaczają możliwość wystąpienia o jego zwrot jako nadpłaty. Uczelnia, której sprawy dotyczy jedna z uchwał, wystąpiła w listopadzie 2001 r. do prezydenta miasta o zwrot podatku od nieruchomości za okres od 1.10.1999 r. do 31.5.2001 r. w kwocie ponad 75 tys. zł. Prezydent odmówił, bo jego zdaniem, nieruchomości szkoły wyższej wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie są objęte zwolnieniem. Uczelnia odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w tej sprawie skierowało pytanie do NSA. W uchwale jednoznacznie stwierdzono, że w stanie prawnym obowiązującym od października 1999 r. do maja 2001 r. (tego okresu dotyczył wniosek o zwrot nadpłaty) wynajęcie przedsiębiorcy przez szkołę wyższą lokalu na potrzeby działalności gospodarczej nie wykluczało zwolnienia z podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W uzasadnieniu wyjaśnia się, że podatek od nieruchomości nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej; jest to podatek od posiadania majątku: nieruchomości czy obiektu budowlanego. Skoro wydzielona działalność gospodarcza uczelni nie podlega podatkowi od nieruchomości z przyczyn związanych z konstrukcją tego podatku (działalność gospodarczą może obciążać podatek dochodowy, VAT), to tym samym wynajem lokalu przez uczelnię w ramach działalności gospodarczej nie jest tym podatkiem objęty.

 

Od 1.1.2003 r. zwolnienie szkół wyższych z tego podatku zostało ujęte inaczej niż w okresie, do którego odnoszą się uchwały. Nadal, co do zasady, uczelnie są zwolnione, ale nie dotyczy ono budynków, gruntów, budowli zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna (sygn. FPK 8/02 i FPK 9/02).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości uczelni wyższych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny