Zwolnienie z PIT w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków

A A A

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wskazano, iż podatnik, który na skutek podziału majątku małżeńskiego nabędzie pełną własności nieruchomości, nie utraci prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku, gdy wartość nieruchomości nie przekroczy połowy wspólnego dorobku (IPPB4/415-438/10-4/JC).

 

Interpretacja została wydana w odpowiedzi na pytanie podatniczki skierowane do organu podatkowego. Kobieta po kilku latach małżeństwa chce ustanowić rozdzielność majątkową z mężem. W trakcie trwania małżeństwa wypracowali wspólny dorobek, który obejmował m.in. oszczędności, działa sztuki oraz nieruchomości. Na skutek zawarcia wskazanej umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, małżonkowie mają otrzymać pełną własność poszczególnych składników majątku. Podatniczka ma otrzymać nieruchomości, stanowiące łącznie nieco mniej niż 50% wspólnego majątku. W konsekwencji powyższego, kobieta chce zbyć działkę, którą zakupił wspólnie z mężem w 2000 r. oraz mieszkanie nabyte od dewelopera 2010 r.

 

Podatniczka powzięła jednak wątpliwość, jaki dzień należy uznać za datę nabycia nieruchomości dla celów podatkowych: zakupu wspólnie z mężem nieruchomości, czy też dokonania podziału majątku. Otóż wskazać należy, iż przedmiotowa data ma kluczowe znaczenia dla zastosowania właściwych przepisów oraz dla skorzystania ze zwolnienia wynikającego z ustawy o PIT.

 

W interpretacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podał, iż za datę nabycia nieruchomości, która przypadła podatniczce na skutek podziału majątku wspólnego uznać należy dzień jej nabycia w trakcie trwania wspólnoty majątkowej. Jednak będzie tak wówczas, gdy wartość uzyskanej nieruchomości mieścić się będzie w udziale, jaki przysługuje małżonkowi z majątku dorobkowego. W przypadku, gdy wartość otrzymanej nieruchomości przekraczać będzie wartość udziału tej osoby z majątku wspólnego, za datę nabycia nieruchomości, przekraczającą wskazany udział uznać będzie trzeba dzień podziału majątku dorobkowego małżonków.

 

Z okoliczności stanu faktycznego przedstawionych przez podatniczkę we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wynika, iż wartość otrzymanych nieruchomości nie będzie przekraczać 50% wspólnego dorobku. Wobec powyższego za dzień nabycia wspomnianej działki uznać należy 2000 r., a zatem nie powstanie po jej stronie, w przypadku sprzedaży wspomnianej nieruchomości, obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przypomnieć bowiem należy, iż aby uzyskać zwolnienie z PIT trzeba być właścicielem nieruchomości przynajmniej 5 lat. Inaczej rzecz się ma w kwestii konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania nabytego wspólnie z małżonkiem w 2010 r. Zastosowanie będą miały bowiem przepisy obowiązujące od 1.1.2009 r., które określają iż sprzedaż mieszkania w okresie 5 lat od dnia jego zakupu skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie z PIT w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny