Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty z pełnomocnictwa wspólnego

A A A

NSA, podczas jednej z rozstrzyganych spraw, zajął się kwestią tzw. mienia zabużańskiego.

 

Następcy prawni danych posiadaczy dużego majątku ziemskiego, leżącego obecnie na terytorium Ukrainy wszczęli postępowanie mające na celu przyznanie im rekompensaty. Za poradą prawniczą zdecydowali się dochodzić swoich praw korzystając z przewidzianej w przepisach opcji prowadzenia sprawy przez jedną osobę. Po wybraniu reprezentanta wszyscy spadkobiercy potwierdzili aktem notarialnym jego uprawnienie do walki o rekompensatę. Kobieta ta wszczęła postępowanie, które zakończyło się pomyślnie. Na skutek decyzji Wojewody reprezentantka otrzymała prawo do uzyskania rekompensaty w całości, a inni spadkobiercy zostali wymienieni w dokumentach, jako Ci, którzy wyłonili spośród siebie roszczącą. Problem pojawił się, gdy zgodnie z wcześniejszymi umowami kobieta chciała podzielić uzyskane pieniądze pomiędzy wszystkie osoby, którym się one należały.

Kwota wypłacona podatniczce, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 30a PDOFizU została zwolniona z opodatkowania. Fiskus uznał natomiast, że wyłonienie spośród spadkobierców reprezentanta oznacza de facto, że pozostałe osoby, które były upoważnione do dochodzenia roszczenia, zrzekły się go na korzyść wybranej osoby i dlatego nie przysługuje im prawo do zwolnienia z daniny. Organ podatkowy powoływał się w tym zakresie na art. 3 ust. 2 tzw. ustawy o mieniu zabużańskim.

Sprawą zajął się WSA w Gliwicach. Rozpatrując skargę na decyzję fiskusa sąd stanął po stronie organów podatkowych. W konsekwencji spór trafił na wokandę NSA. Argumentując prawo do zwolnienia podatkowego osób, spośród których została wyłoniona reprezentantka, pełnomocnik twierdził, że każde z nich było uprawnione do rekompensaty, a kobieta działała jedynie w ich zastępstwie. Takie twierdzenie przekonało skład orzekający. NSA w wyroku o sygnaturze II FSK 3177/13 przyznał rację stronie skarżącej. Organ stwierdził, że w omawianym przypadku doszło do tzw. pełnomocnictwa wspólnego. Sąd zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej sprawie wypłata środków osobom współuprawnionym nie ma wpływu na charakter pierwotnego świadczenia. Ponieważ nie stanowi ona w aspekcie podatkowym odrębnego przychodu, powinna być traktowana tak samo, jak pierwsza wypłata. NSA stwierdził, że w tym przypadku zabrakło sprawiedliwego osądu stanu faktycznego. Sąd uznał, że nie ma powodu, by obarczać dodatkowymi kosztami osoby, które już i tak wcześniej na skutek zawłaszczenia mienia zostały poszkodowane. Wyrok jest prawomocny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty z pełnomocnictwa wspólnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny