Zwolnienie podatkowe a spłata kredytu hipotecznego

A A A

Do sądowego sporu doszło na tle zwolnienia podatkowego dotyczącego spłaty kredytu hipotecznego. Fiskus i podatnik mieli odmienne poglądy co do tego, czy mężczyzna może skorzystać z ulgi podatkowej.

Problem powstał, kiedy mężczyzna po śmierci swojej żony postanowił sprzedać mieszkanie otrzymane po niej w spadku. Kobieta kupiła lokal na kredyt, kiedy jeszcze była panną, a małżonek przystąpił do zobowiązania bankowego po ślubie. W chwili śmierci żony mieszkanie nie było jeszcze spłacone. Podatnik, chcąc wyzbyć się obciążenia hipotecznego postanowił, że sprzeda mieszkanie, a za uzyskane w ten sposób środki spłaci resztę zobowiązania wynikającego z kredytu. Plan ten zrealizował w 2015 r. uzyskując w efekcie transakcji kwotę wyższą niż potrzebna na uregulowanie kwestii bankowych. Nadwyżkę postanowił spożytkować na potrzebę remontu mieszkania, w którego posiadanie miał wejść w przyszłości jako współwłaściciel ze swoją następną żoną. Mężczyzna sądził, że jeśli w ciągu dwóch lat od transakcji sprzedaży pierwszego lokalu, przeznaczy uzyskaną w ten sposób kwotę na realizację własnych celów mieszkaniowych, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Chcąc się upewnić o słuszności takiego stwierdzenia, zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do skarbówki.

W opinii fiskusa skorzystanie z ulgi byłoby możliwe, jeśli mężczyzna przeznaczyłby całą kwotę uzyskaną w transakcji sprzedaży pierwszego mieszkania na remont drugiego. Jednak w omawianym przypadku część środków została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego. W tej części zwolnienie podatkowe nie przysługuje, bowiem mężczyzna sprzedał lokal obciążony kredytem.

Podatnik nie zgadzał się opinią fiskusa i skierował sprawę na ścieżkę sądową. WSA w Warszawie po rozpoznaniu okoliczności sprawy zgodził się jednak z opinią urzędników. Zdaniem składu orzekającego nie można uznać za własny cel mieszkaniowy spłaty kredytu na potrzebę sprzedaży mieszkania. W owym mieszkaniu zamieszka bowiem inna osoba niż ta, która powinna skorzystać ze zwolnienia. Sąd zwrócił uwagę, że co prawda istnieją przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dopuszczają zastosowanie ulgi podatkowej w stosunku do kredytów mieszkaniowych, jednak nie dotyczą one omawianego przypadku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie podatkowe a spłata kredytu hipotecznego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny