Zwolnienie od podatku nie obejmuje lasów

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargi notariusza na decyzje dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznał, że zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych w razie sprzedaży czy darowizny gospodarstwa rolnego nie obejmuje lasów.

 

W sprawie notariusz sporządził umowy sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych, potraktowanych jako gospodarstwa rolne. Jako że przepis art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje całkowite zwolnienie w razie sprzedaży, darowizny czy spadku nieruchomości, stanowiących gospodarstwo rolne, notariusz zaniechał poboru podatku od stron umów. Z ewidencji gruntów wynikało jednak, że chociaż w istocie są to głównie grunty rolne, to jednak ich część stanowią grunty leśne i lasy, nie objęte zwolnieniem. Ze zwolnienia przewidzianego w art. 9 ust. 2 ustawy korzysta bowiem jedynie sprzedaż gospodarstwa rolnego.

 

Definicja gospodarstwa rolnego, zawarta w art. 2 ustawy o podatku rolnym, nie obejmuje lasu. Wobec tego naczelnik Urzędu Skarbowego wystawił decyzje o odpowiedzialności podatkowej płatnika za zobowiązania podatników, a dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie oddalił odwołanie. Notariusz zaskarżył decyzje podatkowe do WSA. Zdaniem skarżącego, jeżeli sprzedawana nieruchomość jest określona jako gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, to wolna od podatku musi być cała umowa sprzedaży, a nie tylko jej część. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 46 i 47) rzecz funkcjonuje jako całość. W skład gospodarstwa rolnego mogą wchodzić wyodrębnione części, wypełniające całość terenu.

 

WSA uznał jednak stanowisko organów podatkowych za prawidłowe. Uznał, że w definicji gospodarstwa rolnego nie mieszczą się grunty uwidocznione w ewidencji jako grunty leśne i lasy, których nie obejmuje zwolnienie podatkowe. Decyzje podatkowe były więc prawidłowe, a notariusz jako płatnik podatku zobowiązany jest do jego zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Notariuszowi przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (III SA/Wa 308/06).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie od podatku nie obejmuje lasów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny