Zmiany w podatku VAT w 2003 r.

A A A

17.7.2002 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zasadniczą zmianą jest to, iż począwszy od 1.1.2003 r. „mali” podatnicy będą mogli wybrać dłuższy, 3-miesięczny okres rozliczania VAT w miejsce obowiązującego dziś 1-miesięcznego. Konsekwentnie jednak podatnicy, którzy zdecydują się na 3-miesięczny okres rozliczania VAT, także tylko raz na kwartał będą mogli odliczyć kwoty podatku naliczonego, czyli zrekompensować VAT, który zapłacili nabywając towar czy usługi.

 

Kolejną niezwykle istotną zmianą jest wprowadzenie od 1.1.2003 r. możliwości wyboru kasowej metody rozliczeń. W przeciwieństwie do obecnie obowiązującej metody memoriałowej, w przypadku dokonania wyboru, obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero z dniem uregulowania należności, ale nie później niż w ciągu 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli tylko część należności zostanie uregulowana, to i obowiązek zapłaty VAT będzie odnosił się tylko do tej części. Wybór metody kasowego rozliczenia VAT oznacza jednocześnie, że podatnik rozliczać się będzie z VAT co kwartał.

 

Do końca 2003 r. przedłużono stosowanie 7% stawki VAT w budownictwie, robotach budowlano-montażowych i remontach związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami budownictwa mieszkaniowego, a zerowej stawki VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

 

Nowelizacją wprowadzono także ograniczenia w wysokości zwrotu różnicy VAT dla przedsiębiorców sprzedających towary objęte stawką niższą niż 22%. Zwrot ten nie może przekraczać podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur oraz dokumentów celnych. W niektórych przypadkach możliwy będzie zwrot różnicy VAT na umotywowany wniosek podatnika na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w podatku VAT w 2003 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny