Zbycie nieruchomości w ramach dożywocia bez podatku

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 24.3.2011 r. orzekł, iż charakter umowy dożywocia, jako umowy odpłatnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, że przeniesienie własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia jest zbyciem odpłatnym w świetle ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350, ze zm.). Dlatego nie trzeba czekać 5 lat, żeby bez podatku zbyć nieruchomość w zamian za dożywocie (I SA/Sz 47/11).

 

W spadku po zmarłej w 2009 r. żonie podatnik nabył udział we własności lokalu i postanowił zbyć go na rzecz syna w ramach umowy dożywocia. Mając wątpliwości w zakresie opodatkowania dochodu z tego tytułu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zaistniałej sytuacji. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż mężczyzna powinien opodatkować przychód ze zbycia udziału we własności mieszkania w drodze umowy dożywocia. W uzasadnieniu organ wydający interpretację stwierdził, że jeżeli odpłatne zbycie posiadanych przez wnioskodawcę udziałów w stanowiącym nieruchomość lokalu mieszkalnym nastąpi w drodze umowy dożywocia zawartej przed upływem pięciu lat, to zbycie to będzie stanowiło źródło przychodów w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadkobrania i będzie stanowiło podstawę opodatkowania.

 

Interpretację tę podważył WSA. Zdaniem sądu izba skarbowa błędnie zastosowała art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 19 ust. 1 ustawy przyjmując, że zbycie udziału w nieruchomości w zamian za prawo dożywocia ma charakter zbycia odpłatnego w rozumieniu tych przepisów i że podlegającym opodatkowaniu przychodem z takiego zbycia jest wartość rynkowa.

 

WSA zwrócił uwagę na art. 908–916 KC, w których znaczeniu zbycie nieruchomości w drodze dożywocia jest zbyciem na podstawie umowy nie tylko wzajemnej, ale także odpłatnej, gdyż otrzymywane przez dożywotnika środki utrzymania stanowią odpłatę za zbytą nieruchomość. Nie oznacza to jednak, że przeniesienie własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia jest zbyciem odpłatnym w rozumieniu przepisów podatkowych.

 

W ocenie sądu ustawodawca nie definiuje w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 pojęcia „odpłatnego zbycia”, a jedynie określa w art. 19 ust. 1, co jest przychodem z tego źródła. Zgodnie z przepisem przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. W danym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie ceny, wyrażającej wartość zbywanej nieruchomości i tym samym stanowiącej przychód odpłatnego jej zbycia. Nie wiadomo bowiem, jak długo dożywotnik będzie żył i jaka będzie wartość dostarczanych mu środków utrzymania. Mając powyższe na względzie WSA uchylił zaskarżoną interpretację jako niezgodną z prawem.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zbycie nieruchomości w ramach dożywocia bez podatku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny