Zbycie działki po dzierżawie a obowiązek zapłaty VAT

A A A

Do sądowego sporu w zakresie podatku VAT od sprzedaży wcześniej dzierżawionej nieruchomości doszło pomiędzy małżeństwem posiadającym grunt, a skarbówką.


Podatnicy przez lata wydzierżawiali pola uprawne przedsiębiorcy rolnemu i choć czerpali z tego tytułu zyski, nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej, a dzierżawy nie prowadzili w sposób zorganizowany i profesjonalny. Ponieważ z biegiem czasu na terenie, na którym leżała nieruchomość zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, właściciele postanowili sprzedać grunty. Ponieważ należały one do ich majątku prywatnego, sprzedający byli przekonani, że od transakcji nie będą musieli odprowadzić podatku VAT. Skarbówka była jednak innego zdania. Organ, powołujący się na ustawę z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług stwierdził, że dzierżawa powinna być traktowana jako działalność gospodarcza, a co za tym idzie – konieczne jest uiszczenie podatku od towarów i usług.

Małżeństwo zaskarżyło decyzję fiskusa, a WSA we Wrocławiu stanął po ich stronie. Sąd zauważył, że pomimo uznania dzierżawy za działalność gospodarczą, nie oznacza to późniejszych implikacji podatkowych. Jeśli bowiem dzierżawa wygaśnie i po tym fakcie grunt zostanie sprzedany, brak jest przesłanek, by traktować tę transakcję, jako dokonaną w ramach działalności gospodarczej. Jak zaznaczył WSA, w tym przypadku nieruchomość znów staje się elementem majątku prywatnego właścicieli.

Z takim werdyktem nie zgodziła się z kolei skarbówka. Ostateczne stanowisko w sporze zajął NSA. W wyroku z 14.6.2019 r., (I FSK 761/17) skład orzekający opowiedział się po stronie fiskusa i stwierdził, że sprzedaż działki nawet po wygaśnięciu umowy dzierżawy gruntu należy traktować jako dokonaną w ramach działalności gospodarczej. Sąd zaznaczył, że wcześniejsze orzecznictwo w podobnych sprawach nie jest jednoznaczne.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zbycie działki po dzierżawie a obowiązek zapłaty VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny