Zawiłości nowelizacyjne ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

A A A

Na posiedzeniu w dniu 3.4.2007 r. rząd nie przyjął propozycji zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odesłał ją do Ministerstwa Budownictwa w celu dopracowania. Przygotowany przez Ministerstwo projekt nowelizacji zakładał, że wójt, burmistrz, prezydent miasta będą mieli 65 dni na wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie po stronie organu obowiązkiem uiszczenia kary w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Ponadto projekt Ministerstwa Budownictwa upraszcza procedurę uchwalania studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Definiuje także ustawowy termin „działka sąsiednia” jako działkę budowlaną dostępną z tej samej drogi i przylegająca bezpośrednio do granicy działki, objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

 

Projekt ma być remedium na obecne problemy, jakie przysparza stosowanie zasad dobrego sąsiedztwa. Według nich działkę można zabudować (tam, gdzie nie ma planu) tylko wtedy, gdy w sąsiedztwie jest chociaż jedna zabudowana działka (wyjątek: inwestycje publiczne). Poza tym inwestycja musi nawiązywać do charakteru zabudowy na sąsiednich działkach. Gdy obok stoją domki jednorodzinne, można więc postawić tylko kolejne domki.

 

W obowiązującej ustawie zapomniano jednak o zdefiniowaniu podstawowego pojęcia działki sąsiedniej. Nie wiadomo więc, czy są to tylko działki przylegające do tej, na której planowana jest inwestycja, czy także położone dalej. Projekt precyzuje ponadto, w jakich konkretnych przypadkach będzie potrzebna decyzja ustalająca warunki zabudowy.

 

Mianowicie, jeżeli projekt nowelizacji zostanie uchwalony i wejdzie w życie, decyzja ustalająca warunki zabudowy będzie potrzebna inwestorowi, który ubiega się o pozwolenie na budowę na przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie pozbawionym miejscowego planu, a w wypadku działek zabudowanych, m.in. gdy zmianie ulegnie linia zabudowy oraz gabaryty budynku od frontu. Po poprawkach w Ministerstwie Budownictwa projekt ma znowu wrócić pod obrady rządu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zawiłości nowelizacyjne ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny