Zasiedzenie nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe

A A A

Sąd Najwyższy przesądził, iż przedsiębiorstwa przesyłowe nie mogą zaliczyć do czasu potrzebnego do nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia okresu sprzed 1.2.1989 r. Korzystanie przez ich poprzedników, tj. przedsiębiorstwo państwowe, z cudzego gruntu może doprowadzić jednak do jego zasiedzenia, ale na rzecz Skarbu Państwa (wyrok IV CSK 291/09). Powyższe rozstrzygnięcie jest podtrzymaniem stanowiska zajętego przez Izbę Cywilną SN w wyroku z 26.10.2007 r. (III CZP 30/07).

 

W przedmiotowej sprawie właściciel nieruchomości rolnej, Jerzy O. wystąpił przeciwko PGE Dystrybucja Sp. z o.o. o zapłatę łącznej kwoty 77 tys. zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Otóż w latach 70. XX w. poprzednik prawny ww. spółki, tj. przedsiębiorstwo państwowe, bez legitymowania się jakimkolwiek tytułem prawnym do nieruchomości Jerzego O. posadowiło na jej terenie trzy słupy linii energetycznej. W 1981 r. wskazana spółka postawiła dodatkowo na gruncie Jerzego O. jeszcze jeden, czwarty z kolei słup – również nie posiadając tytułu prawnego do nieruchomości.

 

Sprawa została rozpoznawana przez sądy obu instancji. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż przedsiębiorstwo przesyłowe nabyło uprawnienie do nieruchomości odpowiadające swą treścią służebności przesyłu. Sąd II instancji podtrzymał ten pogląd w stosunku do trzech słupów, jako że w jego ocenie upłynęło wymagane 30 lat, potrzebne do zasiedzenia służebności w złej wierze. Natomiast za korzystanie z czwartego słupa, posadowionego w 1981 r. przyznał on Jerzemu O. kwotę 612 zł tytułem zwrotu podatku od części gruntu wyłączonego z uprawy.

 

Na powyższe rozstrzygnięcie właściciel nieruchomości złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W jej konsekwencji sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. W ocenie Sądu decydującym okazał się argument, iż przedsiębiorstwa energetyczne jako posiadacze służebności nie mogą zaliczyć do okresu potrzebnego do jej zasiedzenia czasu sprzed 1.2.1989 r. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia wskazał, iż w ww. dacie przestał obowiązywać art. 128 KC, który ustanawiał zasadę jednolitej własności państwowej. Dopiero po zniesieniu tej regulacji przedsiębiorstwa państwowe mogły nabywać na swoją rzecz własność i inne prawa majątkowe. Przed tą datą posiadanie służebności było wykonywane przez Skarb Państwa, wobec czego zasiedzenie biegło na rzecz innego podmiotu niż przedsiębiorstwo państwowe.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasiedzenie nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny