Zasiedzenie gruntu nadrzecznego

A A A

Grunt nadrzeczny wewnątrz linii brzegowej jest wyłączony z obrotu (tak jak np. droga publiczna) i nie może być przedmiotem zasiedzenia. To sedno postanowienia Sądu Najwyższego (III CSK 238/10).

 

Małżonkowie Katarzyna i Stanisław P. mieszkający nad potokiem w Beskidach wystąpili do sądu o zasiedzenie dwóch nadrzecznych terenów. Na jednej działce (0,12 ha) małżonkowie posiadali od 6 lat budynki gospodarcze, a wcześniej trzymali tam maszyny i materiały, a druga (0,25 ha) to pastwisko, na którym wypasają bydło, a co kilka lat wycinają krzewy na opał. Sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie przedmiotowych działek z dniem 1.10.2000 r. Ze względu na fakt niemożności ustalenia jak dawno temu Państwo P. weszli w posiadanie terenów, na ich korzyść działa domniemanie, że uczynili to w dobrej wierze, liczy się zatem krótszy, 20-letni okres zasiedzenia. Wskutek apelacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sąd okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego i oddalił wniosek co do zasiedzenia pastwiska. Zdaniem sądu wyższej instancji postępowanie dowodowe należy uzupełnić o ustalenia przebiegu linii brzegowej potoku. Z opinii biegłych wynikało bowiem, że pastwisko prawie w całości znajduje się w zasięgu budowli regulacyjnych rzeki i przed ich zbudowaniem z końcem lat 70. oraz uregulowaniem potoku było na obszarze jego meandrowania. Ponadto poprzednicy wnioskodawców nie mogli nabyć go w dobrej wierze, gdyż w tych latach do nabycia nieruchomości wymagana była już forma aktu notarialnego.

 

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że w niniejszej sprawie najistotniejsze jest ustalenie linii brzegowej, gdyż część działki (pastwiska) wewnątrz tej linii – jako wyłączona z obrotu – nie podlega zasiedzeniu. Z kolei część terenu poza linią brzegu zasiedzeniu podlega, a ustalenie linii następuje w decyzji administracyjnej. Co ważne, to starosta, a nie sąd jest władny ustalić linię brzegową, zaś sąd powinien wyznaczyć stronom odpowiedni termin na uzyskanie takiej decyzji, gdy rozstrzygnięcie zależały od jej wydania.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasiedzenie gruntu nadrzecznego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny