Zasada odpowiedzialności solidarnej, a zwolnienie z podatku

A A A

NSA w wyroku z 5.3.2014 r. (II FSK 748/12) orzekł w sprawie konieczności zapłaty podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku.

Spór pojawił się pomiędzy spółką, która posiadała nieruchomość na współwłasność z zakładem pracy chronionej (ZPChr), a gminą. Samorząd wezwał przedsiębiorstwo do zapłaty podatku od całej nieruchomości. Powoływał się przy tym na przepisy o solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (art. 3 ust. 4 PodLokU). Takiemu obowiązkowi sprzeciwiała się spółka twierdząc, że część nieruchomości, przypadająca na ZPChr, jest ustawowo zwolniona z daniny, a w związku z powyższym zasada solidarnej odpowiedzialności nie ma w tym przypadku zastosowania.

WSA w Rzeszowie stanął po stronie gminy. Uznał, że spółka nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia. Powinna zatem zadeklarować do opodatkowania całą nieruchomość wspólną i zapłacić odpowiedni podatek. Zdaniem sądu w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony z konieczności wniesienia daniny, sytuacja pozostałych współwłaścicieli się nie zmienia. W konsekwencji powyższego wciąż ciąży na nich solidarna odpowiedzialność za całość podatku obciążającego wspólną nieruchomość.

Sprawa trafiła do NSA. Sąd przyznał rację spółce. Orzekł, że gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia, wartość podatku od całej nieruchomości należy pomniejszyć proporcjonalnie o przypadającą na tego właściciela kwotę podatku. W konsekwencji pozostali współwłaściciele będą ponosić odpowiedzialność solidarną tylko w zakresie tak wyliczonego podatku. Podobny wyrok zapadł także w sprawie, w której jednym ze współwłaścicieli nieruchomości była – ustawowo zwolniona z podatku – uczelnia wyższa (wyrok NSA z 27.6.2013 r., II FSK 2096/11).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasada odpowiedzialności solidarnej, a zwolnienie z podatku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny