Zapis w akcie notarialnym a korekta ceny nieruchomości

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór pomiędzy fiskusem a podatniczką, dotyczący korekty ceny nieruchomości.

 

Kobieta kupiła działkę wraz z posadowionym na niej budynkiem przy czym przy sporządzaniu aktu notarialnego dotyczącego transakcji zapisano w nim osobno cenę domu z gruntem znajdującym się bezpośrednio pod nim oraz cenę pozostałej części posesji. Po przebudowie budynku, mającej na celu także zmianę sposobu jego wykorzystywania, planowała rozpocząć amortyzację całości nieruchomości, jednak doszła do wniosku, że cena uwzględniona w akcie notarialnym dotyczącym budynku, była zaniżona w stosunku do pozostałej części nieruchomości. Chcąc, by wartość początkowa uwzględniona przy amortyzacji była wyższa i jej zdaniem adekwatna do rzeczywistości, kobieta zlecił przygotowanie opinii biegłego. Jej zdaniem miała do tego prawo, bowiem tak stanowi art. 22 g ust. 8 PDOFizU („Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu (...), wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia”).

W opinii fiskusa kobieta nie miała jednak prawa do zastosowania wyżej przytoczonego przepisu w swoim przypadku. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu regulacja ta została opracowana z myślą o sytuacjach, w których dana rzecz została kupiona do celów prywatnych, a dopiero z biegiem lat właściciel zdecydował się na wprowadzenie jej do środków trwałych swojej działalności. Zakładając brak dowodów na wcześniejsze nabycie rzeczy (np. paragonu), a tym samym niemożność ustalenia jej pierwotnej wartości możliwe jest powołanie w tej sprawie biegłego. Nie ma jednak możliwości skorygowania w ten sposób ceny nieruchomości, na którą wcześniej podatniczka przystała podpisując akt notarialny.

Pomimo skierowania sprawy do sądu wojewódzkiego, a następnie zaskarżenia uzyskanego tam werdyktu kobieta nic nie wskórała. NSA w wyroku z 21.11.2018 r. (II FSK 2605/16) oddalił skargę i tym samym przychylił się do słuszności orzecznictwa sądu niższej instancji.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zapis w akcie notarialnym a korekta ceny nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny