Zaniżanie cen przy pierwokupie lasów jest niezgodne z Konstytucją

A A A

Przed poznańskim Sądem Okręgowym zakończyła się sprawa dotycząca prawa Lasów Państwowych do zmiany ceny lasu w przypadku skorzystania przez ten podmiot z prawa pierwokupu.


Chodzi dokładnie o uprawnienie wynikające z art. 37g ustawy o lasach (LasyU), mówiące o tym, że: „1. Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży lub odpowiednio w umowie, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, lub jednostronnej czynności prawnej, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, o której mowa w art. 37e ust. 2, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. 2. Sąd ustala cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami”. Do sytuacji, w której Lasy Państwowe chciały skorzystać z tego uprawnienia doszło właśnie w Wielkopolsce, kiedy to miano zawrzeć transakcję między dwoma podmiotami prywatnymi. Ustaliły one cenę 7,69 ha lasów będących przedmiotem kupna-sprzedaży na 307 tys. zł. Zanim jednak umowa została zawarta, konieczne było uzyskanie informacji, że Lasy Państwowe nie będą chciały skorzystać z prawa pierwokupu. Te jednak, twierdząc, że owe grunty powinny być tańsze o ok. 60 tys. zł, zwróciły się do sądu z wnioskiem o ustalenie nowej ceny.

SO w Poznaniu nie powołał jednak biegłego i nie zajął się korygowaniem wcześniej wskazanej wartości nieruchomości leśnej. Orzekł za to, że przywołany powyżej art. 37g LasyU zbytnio ingeruje w prawo własności i jako taki jest niezgodny z Konstytucją. Nie chodzi przy tym o sytuacje, w których cena byłaby celowo zawyżana przez potencjalnych kontrahentów tak, by zablokować Lasom Państwowym możliwość pierwokupu, ale o te, gdzie to Lasy Państwowe chciałyby przejąć grunty po cenach zniżonych w stosunku do rynkowych wartości.

Wyrok SO w Poznaniu jest w różny sposób oceniany przez prawników. Z jednej strony nie brak zwolenników decyzji podjętej przez Sąd, jednak są także i eksperci, którzy zauważają niejednolitość orzeczeń w podobnych sprawach. Nie brakuje także głosów, że o konstytucyjności omawianych przepisów powinien ostatecznie zdecydować Trybunał Konstytucyjny.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zaniżanie cen przy pierwokupie lasów jest niezgodne z Konstytucją
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny