Zalegalizowanie nadbudowy domu

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie przepisów, jakie powinny być zastosowane w stosunku do robót budowlanych zakończonych przed wejściem w życie ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).


Spór, który wymagał powyższego rozstrzygnięcia, dotyczył budynku postawionego w latach 40. XX w. i rozbudowanego w latach 80. Ponieważ nadbudowa została zrealizowana niezgodnie z projektem, w 2013 r. właściciele nieruchomości postanowili ją zalegalizować. W tym celu złożyli stosowne podanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Organ ten wydał postanowienie, na mocy którego zobowiązał właścicieli do przedłożenia stosownej dokumentacji (m.in. inwentaryzacji budowlanej, oceny technicznej prawidłowości wykonanych robót budowlanych, ich zgodności z przepisami itd.), co wynikało z treści art. 56 Prawa budowlanego z 1974 r. Gdy właściciele dopełnili formalności, organ zauważył znaczne odstępstwa od projektu budowlanego, na mocy którego pierwotnie wydano pozwolenie na nadbudowę. Między innymi stwierdzono, że budynek „stał się” 3-kondygnacyjny, a nie – jak zakładano wcześniej – 2,5-kondygnacyjny, co stało w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zaistniałej sytuacji PINB zobowiązał właścicieli do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami nadbudowy budynku, jednak tę decyzję uchylił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB). Organ nadrzędny stwierdził bowiem, że postępowanie było prowadzone w oparciu nie o te przepisy, co trzeba. Przepisy ustawy z 1974 r. dotyczą bowiem samowoli powstałej przed 1.1.1995 r., czyli przed wejściem w życie ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) i to właśnie ona – według WINB – powinna mieć zastosowanie w omawianym przypadku.

Z takim twierdzeniem nie zgodzili się właściciele nieruchomości i zaskarżyli wydaną decyzję, jednak WSA w Warszawie stanął po stronie wojewódzkiego organu nadzoru. Sprawa trafiła na wokandę NSA, a ten w wyroku z 26.4.2019 r. (II OSK 1143/18) oddalił skargę kasacyjną.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zalegalizowanie nadbudowy domu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny