Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony o 5 lat

A A A

Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w marcu br. została uchwalona przez Sejm. O ile Senat poprze zmiany w przepisach, zakaz obrotu gruntami wchodzącymi w skład tego zasobu zostanie przedłużony o kolejne 5 lat (do 30.4.2026 r.).


Znowelizowane przepisy będą dotyczyły ponad 1,3 mln ha gruntów, znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), z których zdecydowana większość znajduje się w dzierżawie rolników. Resort nie planuje zmieniać tego sposobu gospodarowania działkami. Autorzy projektu tłumaczą, że zamrożenie sprzedaży gruntów ma służyć głównie zabezpieczeniu interesów dzierżawców, dla których wspomniana forma udostępniania działek jest intratna – bez konieczności posiadania znacznych środków finansowych (często możliwych do uzyskania tylko poprzez kredyty) mogą oni użytkować ziemię przez wskazany w umowie czas. Co więcej, dzierżawa pozwala rolnikom na zainwestowanie środków finansowych w rozwój gospodarstw.

Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że dotychczas obowiązujący zakaz sprzedaży gruntów należących do ZWRSP, przyniósł oczekiwane skutki – zahamował wzrost cen ziemi rolnej (spadek cen na poziomie 32,2 tys. zł/ha w 2016 r. do ok. 31 tys. zł/ha w 2019 r) i ograniczył spekulacyjne wykupywanie nieruchomości rolnych przez podmioty krajowe i zagraniczne, które – jak twierdzi resort – nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony o 5 lat
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny