Zakaz eksmisji na bruk

A A A

W wyroku z 4.12.2007 r. Trybunał Konstytucyjny potwierdził zakaz eksmisji na bruk. Trybunał uznał, że przepis o wstrzymaniu eksmisji lokatora, któremu sąd nie przyznał mieszkania socjalnego, a gmina nie wskazała pomieszczenia tymczasowego, jest zgodny z Konstytucją. Przedmiotem badania były przepisy art. 1046 KPC. Zgodnie z § 4 tego artykułu, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Stosownie natomiast do § 5 komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie. W § 6 określone zostały wymogi odnośnie pomieszczenia tymczasowego i tak powinno ono:

 

1. nadawać się do zamieszkania;

 

2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;

 

3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Wniosek do TK skierowała Rada Miasta Gdyni, która uważała powyższe regulacje, a w szczególności art. 1046 § 4 KPC, za nieprecyzyjne. Nie określa on bowiem, co to właściwie znaczy „wskazać” pomieszczenie tymczasowe. Czy chodzi o wyszukanie przez gminę pomieszczenia, przydzielenie, wynajęcie z zasobów własnych lub cudzych. Rada Miasta Gdyni miała także wątpliwości czy prawnie dopuszczalne jest, aby w przepisie adresowanym do komornika nakładać obowiązki na gminę i czy na podstawie takiego przepisu właściciel mieszkania blokowanego przez lokatora, którego nie można wyeksmitować, ma prawo domagać się od gminy odszkodowania. TK stwierdził, że art. 1046 § 4 KPC nie nakłada nowego zadania na gminę, ale przywołuje obowiązek wskazania eksmitowanemu pomieszczenia tymczasowego zawarty w ustawie o ochronie lokatorów. TK przyznał, że przepis jest nieprecyzyjny, ale nie na tyle, aby komornik nie mógł go wykonywać. Nie narusza więc Konstytucji. Dodał jednak, że obecnie brak jest w systemie prawnym jasnych i zawartych w jednym przepisie zasad wykonywania przez gminy obowiązków związanych z eksmisją lokatorów. W związku z tym do Sejmu skierowana zostanie sygnalizacja o konieczności poprawienia tego stanu (K 26/05).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakaz eksmisji na bruk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny